top of page
Styrelsen
 

Vidar Simensen

Ordförande

076-781 10 58

Vakant

Vice ordförande

-

-

Anders Janzon

Kassör

070-654 71 66

Peter Andersson

Assisterande kassör

070-275 76 32

Vakant

Sekreterare

-

-

Stanley Mossberg

Assisterande sekreterare

070-542 83 97

Lars Inge Fahlén

Styrelseledamot

-

Jarle Bakklund

Miljö och säkerhet

-

Lennart Appelgren

Hamnansvarig

-

070-607 54 42

Sölvi Lindelöff

Aktivitetsansvarig

076-817 29 05

Tina Östling

Ungdomsansvarig

-

-

Ulrik Zakariasson

IT-ansvarig

070-947 44 16


Valberedningen
 

Vakant

Sammankallande

-

-

Vakant

Ledamot

-

-

Vakant

Ledamot

-

-

bottom of page