top of page

Uppdaterad medlemspolicy

Vid årsmötet 2022 antogs en ny medlemspolicy. Den nya policyn ersätter den tidigare alkohol- och drogpolicyn. Du hittar dokumentet här. Nedan följer ett utdrag av innehållet.

Policy

Medlemmar i Dals Eds Båtklubb förväntas uppträda på ett hedervärt och icke störande sätt gentemot varandra och mot gäster som besöker klubbens anläggningar och arrangemang.

Arrangemang som genomföres av klubben skall företrädesvis vara berusningsmedelframkallandefria. Förekommer berusningsframkallande medel skall samtliga närvarande vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd att närvara.

Vid färd på sjön skall föraren vara medveten om de lagar som gäller och risker vid framförandet av farkost under påverkan av berusningsmedel.


Handlingsplan om medlemspolicyn inte följs

Kommer det till styrelsens kännedom att policyn inte följs kan styrelsen föreslå att medlem utesluts på följande grunder och i enlighet med stadgarna §18.1–3.

  1. Gör sig skyldig till ett klandervärt uppträdande.

  2. Inte fullgör skyldigheter enligt stadgarna §4.7.

  3. Uppträder inom klubben märkbart påverkad av berusningsmedel.

  4. Skadar klubbens renommé.

  5. Motverkar klubbens intressen.

  6. Inte åtlyder hamnvärds eller annan medlems tillsägelse vid klandervärt uppträdande.

205 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page