top of page
Hamnen

Båtklubbens hamnverksamhet skall fungera bra för både medlemmar, gästande båtar och allmänhet, samt motsvara moderna miljö- och säkerhetskrav.
Vår hamn har en ökad tillströmning av större båtar från olika delar av landet, merparten dock från Västkusten, som sjösätter och tar upp båtarna i Dals Ed. Varje säsong används avgifter från medlemmar och gäster till utveckling av hamnområdet. Båtklubben uthyr till båtägaren hamn och uppläggningsplats.
Dals-Eds kommun har haft förmånen att genom Båtklubbens ansvarsfulla insatser kunna erbjuda invånare och besökande ett fantastiskt fint hamn- och strövområde inom Stora Lee-området.

IMG_1847.JPG
IMG_2139.jpeg

HJÄRTSTARTARE

Under båtsäsong finns hjärtstartare i båthamnen placerad på dieselhuset. Inköptes till minne av båtklubbens äldsta medlem Britt Boström som blev 100 år.

68113164-uKm4n.jpeg

LATRINSUG

Sugning av latrintank från båt sker vid bunkerkajen, där sådan anläggning finns på sidan av dieselhuset.

TRA088T_S_1_web.jpeg

MILJÖFARLIGT AVFALL

Klubbens medlemmar, och andra, ansvarar själva för att miljöfarligt avfall, såsom batterier, lösningsmedel, oljor o.s.v. transporteras till kommunens miljöstation vid kommunförrådet eller sopstationen.

Max-3-knop.png

VISA HÄNSYN

Högsta tillåtna fart i hamnen är 3 knop.

Bryggor.jpg
Karta
bottom of page