sön 30 jan. | Zoom-möte

Årsmöte

Dals Eds Båtklubbs årsmöte 2022.
Årsmöte

Tid och plats

30 jan. 15:00
Zoom-möte

Om evenemanget

För att minimera risken för smittspridning kommer vi även i år att hålla årsmötet digitalt. Alla medlemmar är varmt välkomna att deltaga. Anmäl er här, eller direkt till vår ordförande Vidar på vidar@debk.se, så skickas instruktioner till er.

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande, val av mötessekreterare, val av justerare, tillika rösträknare

3. Röstlängdskontroll

4. Godkännande av kallelsen

5. Godkännande av dagordningen

6. Godkännande av verksamhetsberättelsen

7. Ekonomisk redogörelse

8. Fastställande av budgetförslag

9. Revisionsberättelsen

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

11. Medlemsavgiften (250,-)

12. Val av styrelseledamöter

  a. Ordförande

  b. Vice ordförande

  c. Kassör

  d. Kassör ass/ controller

  e. Sekreterare

  f. Sekreterare ass

  g. IT-administratör

  h. IT-administratör ass

  i. Miljöombud

  j. Styrelseledamot

  k. Hamnkommite

  l. Aktivitetskommite

  m. Ungdomskommite

  n. Revisorer

  o. Valberedningen

13. Motioner till årsmötet

14. Mandat för att förhandla fram en budget i leaderprojektet tillsammans med kommunen

  14.1 Utveckling av hamnområdet

  14.1.1 Kaj mellan D brygga och Gustav

  14.1.2 Kaj däck

  14.1.3 Brygga ca 50m

15. Övriga frågor

16. Mötet avslutas

Dela detta evenemang