top of page
IMG_1370.jpeg
Hamnområdet

Utomhus

Medlemmar får placera sin båt på anvisad plats inom klubbens hamnområde. Kontakta hamnkapten, Vidar Simensen, för information.

Vinteruppställning
Medlems båt med sommarbåtplats: Gratis
Medlems båt utan sommarbåtplats: 600 kr

Sommaruppställning
Första året: 1000 kr
Från och med andra året: 3000 kr

Hamnen
Båtskjulet

Kallförvaring inomhus

I båtskjulet i hamnen finns ett fåtal platser som båtklubbens medlemmar kan hyra för förvaring av båt vintertid.

 

September - april: 70 kr/kvm

 • Plats i båtskjulet beslutas av styrelsen och skjulbasen.

 • Endast uppställning av båtar och dito utrustning.

 • Uppställning sker på egen risk.

 • Båtar måste vara ansvarsförsäkrade.

 • Inget båtarbete får förekomma i skjulet.

 • Absolut förbjudet att starta motorer inomhus.

 • Tillfällig indragning av el sker på eget ansvar. Elanslutning måste kopplas ur när lokalen lämnas.

 • Allt som förvaras i skjulet skall vara märkt med ägarens namn och telefonnummer.

 • Kontraktet är personligt och får ej överlåtas till någon annan.

Ytan = (Båtens bredd + 0,5) * (Båtens längd + 1,0)

IMG_1164 (1).png
Skjulet
IMG_2125.jpeg
Kentruck

Varmförvaring inomhus

I före detta Kentrucks lokaler finns möjlighet för båtklubbens medlemmar att hyra båtuppställningsplats under vinter och/eller sommar.

 • Vinter, september - april: 145 kr/kvm

 • Sommar, maj - augusti: 35 kr/kvm


Kontaktperson: Lennart Appelgren, 070-607 54 42

 • Uppställning sker på egen risk

 • Uppställd båt måste ha ansvarsförsäkring

 • Inget arbete får förekomma i lokalen

 • Absolut förbjudet att starta motorer inomhus

 • Tillfällig indragning av el sker på eget ansvar, elanslutningen måste kopplas ur när ni lämnar lokalen

 • Allt som förvaras i lokalen skall märkas med ägarens namn och telefonnummer

 • Kontraktet är personligt, plats kan ej överlåtas eller hyras ut till annan person

Ytan = (Båtens bredd + 0,5) * (Båtens längd + 1,0)

Kentruck
bottom of page