Den 23 april 1963 bildades Dals Eds Båtklubb på Mühlbocks hotell. En interimsstyrelse bildades där Nils Hagman (sammankallande), Artur Ljungcrants, Kjell Magnusson, Rolf Johansson och Torgny Larsson ingick. Deras första uppgift blev att inkomma med förslag på stadgar samt att värva medlemmar till båtklubben. Turistföreningens ordförande Georg Zakariasson var närvarande på mötet och deklarerade ett starkt intresse för tillkomsten av en båtklubb och vad detta kunde föra med sej för turismen. Idag är vi över 200 medlemmar varav de flesta är familjer. Sedan år 1991 arrenderar båtklubben hamnområdet av Dals-Eds kommun. Båtklubben ansvarar för all skötsel av verksamheten, samt underhåll av bryggor, kajer och byggnader. 10 båtplatser har under åren byggts ut till dagens drygt 130 båtplatser. I hamnen erbjuder de 10 st gästplatser för båtar, med tillgång till de flesta bekvämligheter. Båtklubben är ansluten till Svenska Båtunionen, Vänern Väst Dalslands Kanal VVDK.
Syftet med båtklubben är att tillvarata medlemmarnas intressen och främja båtsporten. Att verka för god sjösäkerhet, miljövård samt ett gott kamrat- och sjömanskap och en aktiv fritidsverksamhet.
Dals Eds Båtklubb är en ideell förening.

Klubbvimpel
Vår klubbvimpel är designad av Annalisa Johnsson. Knipan på vimpeln är en trevlig och periodvis talrikt förekommande fågel i vårt sjösystem. Den symboliserar både motor och segel. Båtar som är registrerade i Dals Eds Båtklubb bör föra klubbvimpel, den får föras alla tider på dygnet. Den föres normalt under styrbords vantspridare, eller på gösstake (motorbåtar).
Finns att köpa för 90 kr.

Nya medlemmar 2018
Vi hälsar följande medlemmar välkomna:
Anne-Marie Grübe
Sebastian Forsberg
Jarle Bakklund
Tom Erik Larsen
Hannu Kotilainen & Kristina Marttala
David Agnehäll
William Mannheimer & Agneta Häll
Dennis Simonsson
Conny Melin & Ann-Kristin Andersson
Sebastian Hallberg
Meynard & Marita Hessedahl
Kjell & Inga-Britt Karlsson
Hanna Gabrielsson & Lennart Westerlin
Paul Gabrielsson & Kajsa Svensson
Jim Jacobsson
Thorstein Midttun
Reino Johansson
Kenny & Anita Jansson
Börje & Paula Holmqvist
Stefan Blom
Glenn Johansson
Tage & Clary Eriksson