Klubblokalen ligger i den östra delen av cafébyggnaden. Här finns kök, toalett och möteslokal. Båtklubbens medlemmar kan hyra klubblokalen för privat bruk. Observera dock att båtklubben är mycket restriktiv med uthyrning av lokalen, dels på grund av egen caféverksamhet samt hänsyn till övernattande båt- och husvagnsägare och grannar.

Ordningsregler vid uthyrning av båtklubbens klubblokal

 • Uthyres endast till medlemmar. Avgift 100 kr/gång.
 • Bokning av samlingslokalen sker genom Sölvi Lindelöff och samtidigt erlägges hyran för lokalen.
 • Hyresgästen får tillträde till lokalen efter överenskommelse i samband med bokningen.
 • Lokalen får disponeras mellan kl 18:00 - kl 23:00. Hänsyn är tagen till övernattande båt- och husvagnsägare.
 • Rökförbud gäller i lokalen liksom i övriga gemensamhetsutrymmen.
 • Endast värmeljus får andvändas i lokalen.
 • Marschaller får ej användas inne i eller utanför lokalen.
 • Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga vistas i lokalen.
 • Efter avslutat arrangemang skall alla använda lokalutrymmen och toaletter städas.  
 • Lokalen skall vara tillgänglig för båtklubben senast kl 10:00 dagen efter avslutat arrangemang.
 • Släck lampor, stäng alla fönster och lås alla dörrar när du lämnar lokalen.
 • I samband med återlämnade av nyckel anmäler hyresgästen eventuella skador på inventarier.
 • Hyresgäst som bokar lokalen ansvarar för att ovan angivna ordningsregler efterlevs. Vid vårdslöst eller oaktsamt utnyttjande av inventarier och lokal äger föreningen rätt att ställa ekonomiska krav, motsvarande skadan, på hyresgästen.