Klubbavgifter
Medlemsavgift inkl miljöavgift: 250 kr/år

Ny medlem, inträdesavgift: 100 kr
Båtplatsavgift, medlem: 220 kr/breddmeter
Brygga D, temporär båtplats för medlemmar: 400 kr/mån, max en månad.


Arbetsdeposition
Arbetsdeposition på 800 kr läggs ovanpå båtplatsavgiften.
Varje medlem kan välja att arbeta av denna. En arbetsdag ger 200 kr tillbaka. Ingen medlem kan arbeta av mer än 800 kr/år. Arbetsdagar dras av på nästa års deposition. Funktionär på Monster Race räknas som arbetsdag.


El
Hyra: 200 kr/år plus 2 kr/kWh
Elmätare skall användas. Elmätare skall lämnas för avläsning senast sista båtupptagningsdagen, efter den 31/12 påföres en förseningsavgift på 50 kr. Vid användande av el utan elmätare debiteras en straffavgift á 200 kr, samt att elen kopplas ur.
Kontaktperson el

Nycklar
Klubbnyckel depositionsavgift: 100 kr
Kontaktperson nycklar


Kläder med medlemsmärken
Collegetröja, T-tröja: 150 kr
Keps: 150 kr
Vimpel: 90 kr

 
Betalning till båtklubben
Alla avgifter (förutom Kentruck) betalas in på bankgiro 137-7969, eller vid betalning från utlandet
IBAN: SE98 8000 0823 4700 3596 3339
BIC: SWEDSESS
 

Kassör
Anders Janzon, 070-654 71 66

e-post: anders@debk.se