Klubbavgifter
Medlemsavgift inkl miljöavgift: 250 kr/år
Båtplatsavgift, medlem: 220 kr/breddmeter
Brygga D, temporär båtplats för medlemmar: 400 kr/mån, max en månad, ligger man längre än en månad debiteras full årsavgift + arbetsavgift utöver den månad man redan betalat.


Arbetsavgift
Arbetsavgift på 880 kr läggs ovanpå båtplatsavgiften.
Varje medlem kan välja att arbeta av denna. En arbetsdag ger 220 kr tillbaka. Ingen medlem kan arbeta av mer än 880 kr/år. Arbetsdagar dras av på nästa års arbetsavgift. Arbetsdagar ersätts ej vid uppsägning av båtplats. Funktionär på Monster Race räknas som arbetsdag.


El
Hyra: 200 kr/år plus 2,50 kr/kWh
Elmätare skall användas. Elmätare skall lämnas för avläsning senast sista båtupptagningsdagen, efter den 31/12 påföres en förseningsavgift på 50 kr. Vid användande av el utan elmätare debiteras en straffavgift á 200 kr, samt att elen kopplas ur.
Tillfällig elanvändning ingår i hamnavgiften, tex för tvättning av båt i samband med sjösättning/upptagning.
Kontaktperson el

Nycklar
Klubbnyckel depositionsavgift: 100 kr
Kontaktperson nycklar

 

Betalning till båtklubben
Alla avgifter betalas in på bankgiro 137-7969, eller vid betalning från utlandet:
IBAN: SE98 8000 0823 4700 3596 3339
BIC: SWEDSESS
 

Kassör
Anders Janzon, 070-654 71 66

e-post: anders@debk.se

Kläder med medlemsmärken
Collegetröja: 280 kr
T-tröja: 150 kr
Keps: 150 kr
Vimpel: 90 kr