Anslagstavla

2018 > 03

På grund av att vi numera är momsregistrerade tvingas vi höja vissa avgifter med ca. 10%. Aktuella avgifter hittar du här.
Dessutom införs en avgift för familjemedlemsskap. Detta är för att vi ska kunna uppfylla de nya reglerna för personuppgiftslagring som införs inom EU i maj (GDPR).

Nu närmar sig både våren/sommaren och sjösättningen. Precis som förra året erbjuder kanalbolaget er att köpa säsongsbiljett. Säsongsbiljetten kostar i år 900 SEK och utöver detta så betalas 30 kronor per sluss direkt till slussvakten.
OBS! Biljetten följer båten och man skall visa upp den när man betalar för slussningen.
Beställning med uppgift om skepparens namn samt båtens namn och modell skall göras till kaj@debk.se. Betalning (900 SEK) senast 30 april 2018 till klubbens bankgiro 137–7969.

Hamncaféet

Det är roligt att så många gäster besöker vårt hamncafé. Medlemmar, turister och ortsbefolkning umgås över en fika i vår marina miljö. Gästerna kan fika i lugn och ro, och njuta av den vackra utsikten över Stora Lee.
Café O'Lee på Facebook

Öppettider:
Maj, lördag och söndag kl 12:00 - 18:00
Juni, Juli och Augusti, tisdag - fredag kl 12:00 - 18:00, lördag och söndag kl 12:00 - 20:00
Måndagar stängt (samt vid dåligt väder)

Caféet serverar:
Våfflor med sylt och grädde
Goda smörgåsar
Hembakade bullar
Kakor
Glass
Kaffe/te
Dricka 
Korv med bröd
Pölse med lompe

Varmt välkommen!
önskar Sölvi och Vidar
Sölvi: 076-817 29 05
Vidar: 076-781 10 58

Dalslands Kanal
Säsong 2019: 10 juni - 18 aug
För mer info se http://www.dalslandskanal.se
Säsongsbiljett till rabatterat pris erbjuds båtklubbens medlemmar, se anslagstavlan ovan för aktuell info.

Länkar
Dals-Eds kommun: http://www.dalsed.se
Svenska Båtunionen: http://www.batunionen.se
Tidningen Båtliv: http://www.batliv.se

Skyldighet att hjälpa vid sjönöd
Anträffar befälhavaren någon i sjönöd är han skyldig att lämna all hjälp som är möjlig och behövlig för att rädda den nödställde, om det kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget eller de ombordvarande. Om befälhavaren i annat fall får kännedom om att någon är i sjönöd eller om han får kännedom om någon fara som hotar sjötrafiken, är han under de förutsättningar som nyss angetts skyldig att vidta åtgärder för att rädda den nödställde eller avvärja faran i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelat för sådana fall.

Ny lag 2015
Sedan 2015 har vi en lag som förbjuder att man släpper ut toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. Förbudet gäller i hela Sveriges sjöterritorium, alltså i hav, sjöar och inre vattendrag. Du kan få mer information om förbudet på Transportstyrelsens webbplats, under Sjöfart, Fritidsbåtar, http://batmiljo.se/?id=7063.
Det är inte speciellt tilltalande med toalettpapper och avföring som flyter omkring i vattnet eller ligger synligt längs med stränderna, vid infartsleder, bryggor och badplatser.

Uppställningsplats av båtar i hamnen och på sågverksområdet
Båtklubben arrenderar marken och klubben har avtal med kommunen att ta betalt för uppställning av båtar på hela sågverksområdet. Kommunen driver, med stöd av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, ett arbete med att sanera hela industriområdet. Detta kräver att området hålls fritt från båtar, upplag, med mera.

Styrelsen kommer att se över problemet med övergivna båtar.

Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie