Anslagstavla

2017

Vi har noterat att det står ett antal till synes övergivna båtvagnar runtom på hamnområdet. Har du en tom båtvagn på hamnområdet ber vi dej forsla bort den alternativt märka upp den med namn och telefonnummer. Kvarstående vagnar utan märkning kommer efter den 31/12 att anmälas upphittade hos polisen.

Efter förste november kommer allt kvarvarande förtöjningsmaterial att rensas bort från bryggor och bommar. För tillvarataget förtöjningsmaterial ansvaras ej.

Tjurpannanutflykten blev en succè!
Sexton medlemmar fick en fin upplevelse i ett fint naturområde och en rejäl nypa frisk havsluft i ett strålande solsken. Klicka här för bilder.

Nu stiger vattnet så sakta i Stora Lee. Det innebär att det finns stor risk för att stockar och grenar som legat på stranden och torkat flyter i sjön.
Håll utkik och kör försiktigt så du inte blir olycksdrabbad!

Flera har fastnat med och förlorat sina ankare i sommar. Sätt fast en klenare lina i ankarets bakdel när du ankrar så har du en större chans att rycka loss det om det skulle kila sej fast i någon stock, sten eller bergskreva.
Lite extratampar att hålla reda på men det kan det vara värt.

Arbetet gick som smort och klubbkassan fick en bra förstärkning!
Här finns bilder från de två dagarna.

OBSERVERA: Endast en dag, söndagen den 1/10, är bokad för lyft med kranbil.
Turordning efter anmälan. Lyft till vagn/kärra går först. Lyft och flytt till uppställning går sist. Starttid ca kl. 10:00.
Anmälan till po@debk.se.

Rekreation och övning i båtförandets ädla konst.
Intresserade kan mot 20:- på caféet hämta ett formulär att fylla i. Det ifyllda formuläret lämnas tillbaka i caféet. Rättning kommer att ske på årsmötet 28 januari 2018.
Lycka till!

Styrelsen har schemalagda möten. I samband med varje styrelsemöte bjuder de in medlemmarna på drop-in-fika, där det finns chans att träffa ordföranden och hans kollegor. Där har du chans att ta ett kort snack om precis vad du vill, eller varför inte bara sitta med och lyssna.

Vi söker någon eller några medlemmar med gröna fingrar som vill fixa till och sköta om våra blommor och rabatter. Hör av er till PO, po@debk.se.

Anmäl till Kaj Andersson, kaj@debk.se, om du vill köpa säsongsbiljett till rabatterat pris genom klubben. Mer info här.

Hamncaféet

Det är roligt att så många gäster besöker vårt hamncafé. Medlemmar, turister och ortsbefolkning umgås över en fika i vår marina miljö. Gästerna kan fika i lugn och ro, och njuta av den vackra utsikten över Stora Lee.
Café O'Lee på Facebook

Öppettider:
Maj, lördag och söndag kl 12:00 - 18:00
Juni, Juli och Augusti, tisdag - fredag kl 12:00 - 18:00, lördag och söndag kl 12:00 - 20:00
Måndagar stängt (samt vid dåligt väder)

Caféet serverar:
Våfflor med sylt och grädde
Goda smörgåsar
Hembakade bullar
Kakor
Glass
Kaffe/te
Dricka 
Korv med bröd
Pölse med lompe

Varmt välkommen!
önskar Sölvi och Vidar
Sölvi: 076-817 29 05
Vidar: 076-781 10 58

Uppställningsplats av båtar i hamnen och på sågverksområdet
Båtklubben arrenderar marken och klubben har avtal med kommunen att ta betalt för uppställning av båtar på hela sågverksområdet. Kommunen driver, med stöd av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, ett arbete med att sanera hela industriområdet. Detta kräver att området hålls fritt från båtar, upplag, med mera.

Styrelsen kommer att se över problemet med övergivna båtar.

Dalslands Kanal
Säsong 2019: 10 juni - 18 aug
För mer info se http://www.dalslandskanal.se
Säsongsbiljett till rabatterat pris erbjuds båtklubbens medlemmar, se anslagstavlan ovan för aktuell info.

Länkar
Dals-Eds kommun: http://www.dalsed.se
Svenska Båtunionen: http://www.batunionen.se
Tidningen Båtliv: http://www.batliv.se

Så får du assistans till sjöss
Om olyckan är framme kan det vara läge att larma och få hjälp. Assistans till sjöss kan ske på flera sätt. I ett allvarligt läge gäller det vanliga nödnumret 112. I ett allvarligt läge gäller det vanliga nödnumret 112. Då kopplas du till Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, som tar emot och bedömer larmen.
Sedan 2010 är det Sjö- och flygräddningscentralen som får använda Sjöfartsverkets fartyg och helikoptrar. Dessutom har JRCC tillgång till alla resurser som ingår i räddningsorganisationen, vilket är andra statliga och kommunala aktörer samt Sjöräddningssällskapet.
Det finns även andra aktörer, till exempel företaget Sjöassistans med dygnet runt-bemannad trafikcentral och egna assistansbåtar. Omkring 170 000 fritidsbåtsägare i landet omfattas av sjöassistans genom sin båtförsäkring eller medlemskap, enligt företaget.
I Sverige verkar också det klassiska Sjöräddningssällskapet, en ideell organisation som har funnits i över 100 år.Arbetet drivs ideellt och mycket av den dagliga driften täcks av medlemsavgifterna från 115 000 medlemmar.

  • Vid allvarliga ollyckor, kontakta nödnumret 112.
  • Om du behöver skaffa bogserhjälp - utan att det finns risk för liv och hälsa - kan det bli dyrt om du inte har tecknat en sjöassistansförsäkring, eller är medlem där, alternativt är medlem i Sjöräddningssällskapet.
  • Förutom med mobiltelefon kan du även få kontakt med sjöräddning och assistans via VHF-radio.
  • Enligt sjölagen är alla fartyg skyldiga att hjälpa nödställda.

Skyldighet att hjälpa vid sjönöd
Anträffar befälhavaren någon i sjönöd är han skyldig att lämna all hjälp som är möjlig och behövlig för att rädda den nödställde, om det kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget eller de ombordvarande. Om befälhavaren i annat fall får kännedom om att någon är i sjönöd eller om han får kännedom om någon fara som hotar sjötrafiken, är han under de förutsättningar som nyss angetts skyldig att vidta åtgärder för att rädda den nödställde eller avvärja faran i enlighet med de föreskrifter som regeringen meddelat för sådana fall.

Ny lag 2015
Sedan 2015 har vi en lag som förbjuder att man släpper ut toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. Förbudet gäller i hela Sveriges sjöterritorium, alltså i hav, sjöar och inre vattendrag. Du kan få mer information om förbudet på Transportstyrelsens webbplats, under Sjöfart, Fritidsbåtar, http://batmiljo.se/?id=7063.
Det är inte speciellt tilltalande med toalettpapper och avföring som flyter omkring i vattnet eller ligger synligt längs med stränderna, vid infartsleder, bryggor och badplatser.

Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie