Båtklubbens hamnverksamhet skall fungera bra för både medlemmar, gästande båtar och allmänhet, samt motsvara moderna miljö- och säkerhetskrav.
Vår hamn har en ökad tillströmning av större båtar från olika delar av landet, merparten dock från Västkusten, som sjösätter och tar upp båtarna i Dals Ed. Varje säsong används avgifter från medlemmar och gäster till utveckling av hamnområdet. Båtklubben uthyr till båtägaren hamn och uppläggningsplats.
Dals-Eds kommun har haft förmånen att genom Båtklubbens ansvarsfulla insatser kunna erbjuda invånare och besökande ett fantastiskt fint hamn- och strövområde inom Stora Lee-området.

Gästbrygga

Gästbåt: 150 kr/dygn
Månadshyra: 2500 kr


Ställplatser

Husbil/husvagn: 200 kr/övernattning
Månadshyra: 2500 kr
Bokningar: Sölvi Lindelöff 076-817 29 05

Hyran betalas i förskott på båtklubbens bankgiro.


Rampen
Rampen är gratis att använda för klubbens medlemmar.
För icke medlemmar: 20 kr/sjösättning och 20 kr/upptagning, erlägges i bössa vid anslagstavla.


Plattan
Plattan används för sjösättning eller upptagning från lastbil eller trailer
Gratis att använda för klubbens medlemmar.
För icke medlemmar: 150 kr
Behöver du hjälp eller info prata med hamncaféet, Sölvi 076-817 29 05 eller Vidar 076-781 10 58. När hamncaféet är stängt erlägger du avgift i bössan på anslagstavlan.


Parkering
Medlem: fri parkering
Gäster: 20 kr/fordon och dygn + 20 kr/släp och dygn


Övrigt
Dusch (myntautomat): 10 kr
Tvättmaskin (myntautomat): 2x10 kr
Torktumlare (myntautomat): 2x10 kr

Tankning av diesel
Vid tankning av diesel i båtklubbens pump skall du betala med kort, prata med hamncaféet. Dieselhuset finner du vid bunkerkajen.

Ordningsregler
Klicka här för att se ordningsregler för hamnområdet.

Visa hänsyn

Högsta tillåtna fart i hamnen är 3 knop.

Hjärtstartare
Under båtsäsong finns hjärtstartare i båthamnen placerad på dieselhuset. Inköptes till minne av båtklubbens äldsta medlem Britt Boström som blev 100 år.

På samma ställe hittar du även oljelänsor och brandsläckare.

Miljöfarligt avfall
Klubbens medlemmar, och andra, ansvarar själva för att miljöfarligt avfall, såsom batterier, lösningsmedel, oljor o.s.v. transporteras till kommunens miljöstation vid kommunförrådet eller sopstationen.

Latrinsug
Sugning av latrintank från båt sker vid bunkerkajen, där sådan anläggning finns på sidan av dieselhuset.

loading...