Belägging
Tabellen visar dagsaktuell beläggning på våra fasta bryggplatser för medlemmar.
 
Storlek Totalt antal Varav lediga Båtar i kö
Y-bom 2 m 11 2 0
Y-bom 2,5 m 42 0 2
Y-bom 3 m 35 0 4
Y-bom 3,5 m 29 0 0
Y-bom 4 m 7 0 0
Y-bom 4,5 m 5 0 0
Långsides 10 m 9 0 0
Bryggförteckning
Bryggplatserna har jämna nummer på norra sidan och udda nummer på södra sidan, förutom brygga C som bara har platser på norra sidan.