Båtskjulet
I båtskjulet i hamnen finns ett fåtal platser som båtklubbens medlemmar kan hyra för förvaring av båt vintertid.

 • Endast medlemmar kan hyra plats
 • Hyran skall vara betald innan båten körs in
 • Båtar får ej ställas in före upptagningsdagen på hösten, samtidigt måste alla sommaruppställda båtvagnar och båtvaggor vara ute ur båtskjulet
 • Båtar skall vara ute före sjösättningsdagen på våren
 • Båtägare som inte respekterar dessa datum får stå för kostnader för borttransport och ev. skador
 • Plats i båtskjul beslutas av styrelsen efter kölista
 • Endast uppställning av båtar och dito utrustning
 • Uppställning sker på egen risk
 • Båtar måste vara ansvarförsäkrade
 • Inget båtarbete får förekomma i lokalen
 • Absolut förbjudet att starta motorer inomhus
 • Tillfällig indragning av el sker på eget ansvar, el-anslutningen måste kopplas ur när ni lämnar lokalen
 • Allt som förvaras i båtskjulet skall märkas med ägarens namn och telefonnummer
 • Kontrakt förlängs automatiskt om det inte sägs upp senast en månad i förväg
 • Kontraktet är personligt, man får ej överlåta eller hyra ut plats till annan person
September - april: 70 kr/kvm
Ytan beräknas enligt följande: (Båtens bredd + 0,5) * (Båtens längd + 1,0)

Maj - augusti: 1000 kr första året, därefter 3000 kr

Vinteruppställning, båtklubbens område
Medlems båt med sommarbåtplats: Gratis
Medlems båt utan sommarbåtplats: 600 kr

Sommaruppställning, båtklubbens område
Första året: 1000 kr
Från och med andra året: 3000 kr

Kentruck
I före detta Kentrucks lokaler finns möjlighet för båtklubbens medlemmar att hyra båtuppställningsplats under vinter- och/eller sommartid. De som har plats på Kentruck har förtur inför kommade uppställning, övriga kommer in efter turordning.
För kontaktpersoner, se sidan Förtroendevalda under rubriken Båtuppställningsplats Kentruck.

 • Endast medlemmar kan hyra plats
 • Hyran skall vara betald innan båten körs in
 • Det går ej att avbryta kontrakt under en säsong
 • Uppställning sker på egen risk
 • Uppställd båt måste ha ansvarsförsäkring
 • Inget arbete får förekomma i lokalen
 • Absolut förbjudet att starta motorer inomhus
 • Tillfällig indragning av el sker på eget ansvar, el-anslutningen måste kopplas ur när ni lämnar lokalen
 • Allt som förvaras i lokalen skall märkas med ägarens namn och telefonnummer
 • Kontrakt förlängs automatiskt om det inte sägs upp senast en månad i förväg
 • Kontraktet är personligt, plats kan ej överlåtas eller hyras ut till annan person

Man kan teckna kontrakt för bara vintersäsong, bara sommarsäsong eller helår.

 • Vinter, september - april: 145 kr/kvm
 • Sommar, maj - augusti: 35 kr/kvm

Ytan beräknas enligt följande: (Båtens bredd + 0,5) * (Båtens längd + 1,0)