Årsmöte 2021

Årsmötet är något senare än normalt i år pga Corona-pandemin, men nu är det snart dags. Den 20:e mars klockan 14:00 träffas vi digitalt.
Anmäl ditt deltagande till info@debk.se. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Kallelse med verksamhetsberättelse, budgetförslag och revisionsberättelse

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter