Medlemsavgifter 2018

På grund av att vi numera är momsregistrerade tvingas vi höja vissa avgifter med ca. 10%. Aktuella avgifter hittar du här.
Dessutom införs en avgift för familjemedlemsskap. Detta är för att vi ska kunna uppfylla de nya reglerna för personuppgiftslagring som införs inom EU i maj (GDPR).

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter