Navigationsövning på Stora Lee

Rekreation och övning i båtförandets ädla konst.
Intresserade kan mot 20:- på caféet hämta ett formulär att fylla i. Det ifyllda formuläret lämnas tillbaka i caféet. Rättning kommer att ske på årsmötet 28 januari 2018.
Lycka till!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter